خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

 

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی

از آنجایی که مجمع عمومی انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران با دستور جلسه انتخابات دوره جدید هیئت مدیره در تاریخ پنجشنبه 20 آذرماه در محل انجمن برگزار میگردد، از همکاران پاتولوژیست که داوطلب کاندیداتوری میباشند درخواست میشود حداکثر تا تاریخ 10 آذرماه به هیئت مدیره فعلی اعلام کاندیداتوری بنمایند (از طریق تماس با آقای دکتر خالق جو یا خانم دکتر مشهدی عباس). بدیهی است تاریخ 10 آذرماه آخرین مهلت ثبت نام خواهد بود. از تاریخ فوق تا روز انتخابات رزومه کاندیداها در صفحه اول سایت برای اطلاع و آشنایی همکاران با کاندیداها قرار خواهد گرفت. جهت ارسال رزومه و عکس قابل انتشار از خود (به صورت فایل world ) از ایمیل انجمن به آدرس info@oralpathology.ir استفاده نمایید. قابل ذکر است تعداد اعضای هیئت مدیره 5 نفر به اضافه یک بازرس میباشد. رای گیری در ساعت 9 صبح بعد از قرائت گزارش هیئت مدیره و با حضور نماینده وزارت بهداشت و درمان انجام خواهد شد.

 

 

 
توقف