خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

 

نشست دوستانه پاتولوژیستهای دهان، فک و صورت ایران
این نشست با هدف ایجاد همدلی بیشتر بین اعضای این خانواده در تاریخ هفتم اسفندماه ساعت دوازده ظهر به صرف نهار و به دعوت هیئت مدیره انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در محل موزه تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار میگردد. جهت هماهنگی بیشتر و رزرو جا با سرکار خانم دکتر سرگلزایی تماس حاصل نمایید.
آدرس محل نشست: تهران ، خيابان كارگر شمالی ، خيابان شانزدهم (فرشی مقدم) ، انتهای كوچه پارک علم و فناوری، موزه تاریخ علوم پزشکی ایران----------------------------------------------------------------------


با استعانت از پروردگار متعال سومین کنگره دوسالانه آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران به همت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 9-7 مرداد ماه 1394 در شهر اصفهان برگزار میگردد. جهت اطلاعات بیشتر بر روی پوستر کنگره کلیک کنید

 

 

 
توقف