خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

   کمينه

هیچ شکی نیست که ردپا و آثار رشته های علوم پایه از جمله آسیب شناسی، بافت شناسی و جنین شناسی درتمامی شاخه های دندانپزشکی قابل دیدن است. از طرفی قرابت و نزدیکی این رشته ها به تخصص های پزشکی و ایفای نقش پل ارتباطی بین آنان و رشته دندانپزشکی، اهمیت توجه به رشته های مادر را بیش از پیش آشکار میسازد. از سویی دیگر بهره مندی از این رشته جز با تعامل تنگاتنگ با سایر شاخه های دندانپزشکی امکانپذیر نمیباشد. از این رو بر آن شدیم تا دومین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران را با تکیه بر تعامل با تمامی شاخه های تخصصی دندانپزشکی و حمایت پیش قراولان بخش درمان یعنی دندانپزشکان عمومی برگزار کنیم.

بدیهی است که به خاطر خواهیم داشت که تثبیت موقعیت و موفقیت این رشته جز با حمایت همه جانبه بنیانگزاران و پیشکسوتانی همچون جناب دکتر اسمائیل یزدی امکانپذیر نبود.

کوتاه سخن اینکه حضور گرم شما عزیزان را در این کنگره به انتظار نشسته، دست همکاری به سویتان دراز می کنیم.

 

با احترام

دکتر محمد اسلامی

 رییس دومین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران

 

اطلاعیه شماره 2 :

 به اطلاع اعضای انجمن آسیب شناسی دهان فک و صورت ایران میرساند :

به یاری خداوند انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن در تاریخ 14 مردادماه 1400 برگزار خواهد شد.
از همکاران علاقه مند به کاندیداتوری دعوت می شود فرم نامزدی و مدارک مورد نیاز را تا تاریخ 5 خرداد 1400 به ایمیل انجمن به آدرس
oralpathology212@gmail.com ارسال نمایند.

                 
                    کمیته انتخابات انجمن آسیب شناسی دهان فک و صورت ایران